1. Home
  2. Raporlar

Raporlar

Kutup Çağı Projeksiyonu & Arktik Konsey

Kuzey ve Güney Kutbu olarak bilinen Arktika ve Antarktika coğrafyaları halen insanoğlunun ulaşamadığı ve/veya çok güçlüklerle ulaşabildiği yerlerdir. Artika kelimesinin etimolojik kökeni, yıl boyunca Kuzey gecelerinde gökyüzünde görülen Küçükayı ve Büyükayı takımyıldızlarının ismindeki “ayı” yani Yunanca “arktos” kelimesine dayanmaktadır. Arktik bölge, Kuzey Kutup Çevresi 23 Eylül ile 21 Mart arasında Güneş’in hiç doğmadığı kış kutup gecesini […]

Diplomasi Konuşmaları

DİPLOMASİ KONUŞMALARI tıklayınız Yeryüzünde insan ismiyle çağrışımda bulunulan varlık ki canlıların en şereflisidir, tarih boyunca sorular sormuş, hakikatin peşinden koşmuştur. Bu arayış bazen hengâmesinde kendini kaybetmiş beşerleri, tarihin sularında hızlıca akıtıp, arıtırken; bazen de bu hakikat arayışı başarılı olmuş, bir başak tanesi edasıyla olgunlaştıkça boynunu bükmüş, varlığını borçluğu olduğu sistemik bir sorgulayışa girişmiştir. ‘’Ben’’ idraki, bu […]

Osmanlı İmparatorluğunun Modernleşme Tarihi

‘’Türkiye tarihi Cumhuriyet’in ilanından ve bilhassa 1932 Tarih Kongresi’nden 1950’lere kadar hatta bazı çevrelerce ondan sonra da Osmanlı ve Selçuklu tarihlerinden kopuk bir şekilde yeni bir insan ve yeni bir toplum yaratmak amacıyla ele alınmıştır. ‘’ (Karpat, 2012: 7) İmparatorluk geçmişi olan toplumların yeni modern devletler inşa ederlerken belirli travmalar yaşadığını biliyoruz. Fakat bu durum […]