1. Home
  2. Tag "iktidar"

Yaşayan Machiavelli

MACHIAVELLI – Rönesans`ın en özgün ve etkili düşünürü olan Niccolo Machiavelli[1], teorisi ve geliştirdiği siyaseti anlamlandırma metodolojisi ile hala günümüzde en çok referans verilen düşünürlerden birisidir. Doğduğu İtalya ulusal birliklerini tamamlamış Fransa ve İspanya ile komşu iken, İtalyan diyarları parça parça şehir devletlerinin hüküm sürdüğü otoriteden uzak bir halde idi. Bu parçalanmışlığın içinde ise Venedik […]