Küçük bir beldenin şifa dağıtan muhteşem beyni: Dr. İbrahim OKUTAY

Küçük bir beldenin şifa dağıtan muhteşem beyni: Dr. M. İbrahim OKUTAY Kozcağız, Bartın merkeze bağlı bir belde belediyesi. Şirin ve sakin bir Karadeniz beldesi olarak bünyesinde 40 köyü barındırıyor. Her Kozcağızlının hayatında yolu muhakkak bir kere de olsa Dr. İbrahim Okutay ile kesişmiştir. Karadeniz’in şirin ve münzevi beldelerinden biri olan Kozcağız’da çok uzun yıllardır hekimlik […]

Yaşayan Machiavelli

MACHIAVELLI – Rönesans`ın en özgün ve etkili düşünürü olan Niccolo Machiavelli[1], teorisi ve geliştirdiği siyaseti anlamlandırma metodolojisi ile hala günümüzde en çok referans verilen düşünürlerden birisidir. Doğduğu İtalya ulusal birliklerini tamamlamış Fransa ve İspanya ile komşu iken, İtalyan diyarları parça parça şehir devletlerinin hüküm sürdüğü otoriteden uzak bir halde idi. Bu parçalanmışlığın içinde ise Venedik […]

KUŞAK-YOL İNİSİYATİFİ VE TÜRKİYE

15.yüzyıldan günümüz modern dünyasına dek; Afrika, Asya ve Amerika kıtalarının istikametleri, Avrupa’daki gelişmeler ve alınan kararlar çerçevesinde şekillendirildi. Ardından bunu Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) hegemonyası takip etti. Günümüz küresel dinamikleri ve bileşenleri incelendiğinde küresel yönetişimdeki ‘Batı’ hegemonyasının temelden sallandığını ve tartışmasız üstünlüğünün artık söz konusu olmadığını belirtmek gerekir. Batılı güçler zayıflarken, Asya’daki gelişmekte olan devletler […]

Portre: Joseph Fouché

Tarih boyu her dönem kendi içerisinde önemli gelişmeleri barındırır. Çoğu zaman tarih okumaları zaferler ve mağlubiyetler üzerinden yapılır, bu süreçlerde liderler ve onların eylemleri en çok atıf alan konu başlığı olur. Stefan Zweig, Josep Fouché – Bir Politikacının Portresi’nde tarihi vakaların ardındaki karar mekanizmalarının ve bilhassa sahnenin ardındaki kilit aktörlerin incelenmesi gerekliliği tezinin ne kadar […]

Sokrates ile Mutluluğu Düşünmek

Platon, Şölen (Symposion) diyaloğunda Sokrates’i anlatırken şöyle der: … Perikles’i dinledim, başka büyük hatipleri dinledim ama hiç biri beni böyle hallere düşürmedi, hiçbiri içimi öylesine allak bullak etmedi.[1] … Allak bullak olmak… Şüphesiz kolay bir şey değil. Panta rei![2] Zamanın bu denli hızlı aktığı bir çağda varoluşsal düşünceler etrafında ‘’allak bullak’’ olmak daha da çetrefilli […]

Rapor: Suudi Arabistan Dış Politikası

Özet Bu çalışmada Suudi Arabistan Krallığının 2005-2018 yılları arasındaki iki kralı olan Abdullah bin Abdülaziz ve Selman bin Abdülaziz’in politikaları incelenmeye çalışılmış olup, Suudi Arabistan’ın kurucu ideolojisi ve felsefesi Vehhabiligin politikaların oluşum süreçlerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Son dönemde gerçekleşen veliaht prens değişiklikleri ve iki veliaht prensin, Muhammed bin Nayif – Muhammed bin Selman, politikaları […]

Suriye Dosyası 5

Zeytin Dalı Operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, sınır alanlarında güvenlik & istikrarı tesis etmek ve dost-kardeş bölge halkının bu terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018’de ‘’Zeytin Dalı Harekâtını’’ başlattı.[1] Suriye’nin kuzeybatısında icra edilen bu harekât, TSK basın açıklamasında BMGK’nin terörle […]

Suriye Dosyası 4

Soçi: Üçlü Konsensüsün Fotoğrafı Türkiye-Rusya ilişkileri çok ciddi sonuçları olan eylemlere ve bu ilişkiyi tahrip etmek isteyen güçlerin provokasyonlarına rağmen iki güçlü liderin ve onların ilişkileri geliştirmek konusundaki iradeleri sayesinde devam ettirilebildi. Tarihsel olarak aralarında rekabet ilişkisi olan, jeopolitik çıkar çatışmalarıyla yüzleşen iki bölgesel güç Türkiye ve İran; Suriye krizinin başından beri tamamen farklı politikalar […]

Suriye Dosyası 3

Gelişen olumlu diyalog neticesinde Rusya’daki uzmanların yorum ve argümanları da eş zamanlı olarak değişti, ‘’Su-24 tipi Rus savaş uçağı Erdoğan’dan habersiz düşürülmüş olabilir[1]” yorumları ile değerlendirilmeye başlandı, jet hadisesi ile 15 Temmuz Darbesi arasında ilişki kuruldu. Rus jetini düşüren F-16 pilotları 15 Temmuz Darbe Girişimi davası kapsamında tutuklandı.[2] Pilotların darbe ile irtibatları iddiası ile tutuklanmalarının […]

Suriye Dosyası 2

Suriye Dosyasının ikinci bölümünde Türk-Rus ilişkilerinin yaşadığı tribülansı ve bu süreçten nasıl çıkıldığını incelemeye çalışıyorum. Devletlerin daimi dostları veya daimi düşmanları yoktur, onlar daima çıkarlarını maksimize etmeye çalışırlar.  Akıllı bir prens başka birine saldırmak için, şartlar zorlamadıkça, asla kendinden daha güçlü bir prens ile müttefik olmaması gerektiğini bilir. Eğer kazanırsanız güçlü krala mahkum olursunuz ve […]

Suriye Dosyası

Suriye Dosyası isimli yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. Bu yazı dizisi ile, Suriye krizi özelinde Türkiye’nin dış politikasına dair genel bir çerçeve sunmayı, aynı zamanda yakın tarihli gelişmeleri kronolojik olarak takip ederek, kümülatif bir bakış açısı inşa etmeyi amaçlıyorum. Tarihin bu denli hızlı aktığı bir coğrafyada, gelişmeleri anlamanın, kümülatif bir bakış açısı ile ancak mümkün olduğunu […]

Devrimci olmaktan öte Evrimci bir yaklaşım: Kadınlara sürüş özgürlüğü

Suudi Arabistan’da kadınlarının araç kullanmasının yasak olması yıllardır tepki alan bir meseleydi. Her ne kadar dış dünyada büyük tepkilere sebep olmuş olsa da uygulama devam ede gelmişti. Suudi toplumunun içerisinden tüm katı uygulamalara rağmen bu yasağı protesto eden ve sonrasında hapis cezası ile cezalandırılmış aktivistler de çıkmıştı. Yasağa tepki seslerinden biri de hanedanın içerisinden 2016 […]

Suudi Arabistan: Arkaik Taht, Modern Prens

Suudi Arabistan sessiz bir o kadar da etkileri itibariyle dengeleri değiştirebilecek ölçekteki değişim dalgasını yaşıyor. En başta bu değişim dalgası aktörler nezdinde gerçekleşti. Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud, veliaht prens olarak Suudi tahtının bir sonraki kralı olması beklenen yeğeni, Muhammed bin Nayif’in yerine oğlu Muhammed bin Salman’ı yeni veliaht olarak deklare etti. […]

4.Sanayi Devrimi ve Yeni Dünya

Güneş, her gün yeniden doğar. Şüphesiz her doğuş, yeni bir varoluştur. Öyle ki yaşadığımız zamanda bu var olma ve var kalabilme meselesi birçok değişkeni ve tanımlanmaya muhtaç parametreyi beraberinde getiriyor. Her doğuş bizler için bir rutinden ibaret. İnsanlar okullarda, işyerlerinde, sanayi merkezlerinde, büyük şehirlerde akıl almaz bir koşuşturmacının içerisinde. Soru sormuyor, eylemlerimizde nedensellik aramıyoruz. Bir ‘’akışın’’ […]

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom ile Özel Röportaj

Robert Bey Amsterdamlısınız, şu anda İstanbul’da yaşıyorsunuz. Amsterdam’ı özlüyor musunuz? Hem evet, hem hayır. Gerçekten İstanbul’da olmaktan mutluyum. Tabii ki Amsterdam güzel bir şehir tıpkı İstanbul gibi. Amsterdam yekpare bir şehir. Bir saat içinde merkez istasyondan eski şehrin dışına yürüyebilirsiniz. Bisiklete binebilirsiniz; böylelikle şehrin merkezindeki her noktaya yirmi dakikada ulaşabilirsiniz. Şimdi bu İstanbul’da farklı; tehlikeli […]

Kutup Çağı Projeksiyonu & Arktik Konsey

Kuzey ve Güney Kutbu olarak bilinen Arktika ve Antarktika coğrafyaları halen insanoğlunun ulaşamadığı ve/veya çok güçlüklerle ulaşabildiği yerlerdir. Artika kelimesinin etimolojik kökeni, yıl boyunca Kuzey gecelerinde gökyüzünde görülen Küçükayı ve Büyükayı takımyıldızlarının ismindeki “ayı” yani Yunanca “arktos” kelimesine dayanmaktadır. Arktik bölge, Kuzey Kutup Çevresi 23 Eylül ile 21 Mart arasında Güneş’in hiç doğmadığı kış kutup gecesini […]

İtalyan Şehri

Mimari üstadı Turgut Cansever, Platon’a referansla ‘’İnsanın en büyük hikmeti şehir kurma hikmetidir’’ sözünü aktarır. Doğrusu dünya üzerinde kurulmuş her şehrin kendine has bir derinliği var. Şehrin derinliği, şehri kurma hikmetine vakıf insan topluluklarının tarih içerisinde yaşadıkları acıları, edindikleri tecrübeleri; geçmişlerini ve değerlerini yansıtması açısından şüphesiz çok kıymetli bir perspektiftir. ‘’Donmak ne demektir? Bir şeyleri […]

Gülen İnsanların Diyarı: Malezya

Geniş yapraklı palmiye ağaçları, onların üzerinde daldan dala atlayan maymunları, tebessümü yüzlerinden eksik etmeyen insanları ile Malezya maceramız başlıyordu. Malezya Güneydoğu Asya’nın önemli devletlerinden bir tanesi. Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış iki ana kara parçasından oluşan, binlerce adası ve doğal güzellikleri bulunan bir ülke: Malezya. Ülkede Malaylar, devlete ismini veren topluluk olarak baskın nüfus, […]

Darbe: Atlantik Ötesinin Dostları

Türkiye’de toplumun tüm kesimleri, darbenin faillerinin kim olduğu konusunda şüpheye yer vermeyecek derecede netleşmiş; darbeci örgütün (FETÖ) hangi odaklar tarafından kullanıldıklarını tespit etmiştir. Şüphesiz Türkiye toplumu bu hareketin, ülkenin son yıllardaki artan etkisi ve küresel meselelerde toplumun kadim kodları ışığında, bölge halkların yanındaki duruşu sebebiyle tezgâhlandığını düşünmektedir. Ülkedeki tüm düşünce ekolleri, farklı ideolojilerdeki insanlar, darbeye […]